Färre hushåll tror på sjunkande bopriser

/assets/img/bilder_nyheter/Västerås_LM/StockholmLM/seb2.jpg
Utanför SEB på Östermalmstorg i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Senaste Boprisindikatorn från SEB visar att färre hushåll tror på sjunkande bostadspriser. Efter ett oförändrat resultat i föregående mätning, går indikatorn upp med två punkter i februari.

I den månatliga undersökningen Boprisindikatorn, som Demoskop genomför på uppdrag av SEB, tillfrågas hushåll i landet om hur de tror att bopriserna kommer att utvecklas under det kommande året.  

Senaste mätningen visar att andelen som tror på stigande bostadspriser har gått upp med en enhet från förra månaden, medan andelen som tror på sjunkande har minskat med en enhet. Andelen som förutspår stillastående bopriser minskade också med en enhet. Det ger en uppgång med två enheter och ett resultat på 45. Siffrorna presenteras i ett pressmeddelande från SEB. 

Boprisindikatorn ska återge skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Den andel av hushållen som tror på stigande priser ligger nu på 53 procent, medan de som tror på sjunkande priser uppgår till åtta procent av de tillfrågade. Andelen som tror på oförändrade priser landade på 32 procent. 

Flest som förutspår stigande bopriser återfinns i Skåne. Där blev noteringen 57 enheter, ett oförändrat resultat jämfört med förra mätningen. Resultaten för samtliga regioner uppges nu ligga i ett spann mellan 34 och 57.

Den senaste undersökningen genomfördes under perioden 28 januari till fjärde februari i år och är baserad på runt 1 000 webbintervjuer som genomförts via en onlinepanel. Mätningen i december 2019 var den sista som genomfördes med hjälp av telefonintervjuer, vilket tidigare var den metod som användes. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen