Ihållande prisuppgång för bostadsrätter i Stockholms län

/assets/img/22520066-stockholm-s-southern-side-of-the-city_1.jpg
Bostäder i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Det genomsnittliga priset för en bostadsrätt i Stockholms län har ökat med 0,2 procent under den senaste tremånadersperioden, jämfört med plus 1,5 procent i föregående mätning. Störst procentuell uppgång i länet noterades återigen i kommunen Tyresö. Detta enligt Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrättspriserna i Stockholms län fortsätter att öka. Under de tre senaste månaderna, november – januari, noterades en genomsnittlig uppgång i länet på 0,2 procent. I föregående mätning som avsåg perioden oktober – december 2019, blev resultatet plus 1,5 procent. Det visar den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik.

I 25 av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under perioden, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.

Den största procentuella prisuppgången för bostadsrätter i länet under perioden november – januari, uppmättes i kommunen Tyresö där snittresultatet blev plus 5,1 procent. Även i förra mätningen återfanns den största procentuella prisökningen i denna kommun, då med resultatet 9,2 procent.

I senaste mätningen noterades den näst största uppgången i Huddinge kommun med plus tre procent, tätt följt av Danderyd med plus 2,8 procent.

På flera håll i länet sjönk också priserna på bostadsrätter. I Ekerö kommun gick priserna ned mest under de tre senaste månaderna; minus 14,2 procent. Näst största prisnedgången noterades för bostadsrätter i kommunen Vallentuna, med minus åtta procent. I Sigtuna sjönk priserna med 4,6 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu i snitt 58 404 kronor per kvadratmeter, beräknat på den senaste tremånadersperioden.   

På årsbasis ligger nu snittet för utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 6,3 procent.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 


Prisutveckling för bostadsrätter i Stockholms län under de tre senaste månaderna: 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den sjunde februari 2020 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen