Genomsnittlig nedgång för bopriser i Västra Götaland

/assets/img/mostphotos/25434876-mariestad_.jpg
Mariestad från vattnet. Foto: Mostphotos
 

Under den senaste tremånadersperioden sjönk priset för en bostadsrätt i Västra Götalands län med i snitt 2,3 procent. Samtidigt gick priset upp med nära 30 procent i en av länets kommuner. Det framgår av en ny mätningen från Svensk Mäklarstatistik.

De tre senaste månaderna har priset för en bostadsrätt i Västra Götalands län sjunkit med i snitt 2,3 procent. Det visar Svensk Mäklarstatistiks senaste mätning. I 19 av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under perioden, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.
 
Under perioden steg priserna på bostadsrätter mest i kommunen Mariestad, där uppgången i snitt landade på 28,5 procent. Förra månaden noterades en prisökning om 38,1 procent i samma kommun, det dåvarande tremånaderssnittet. I Tidaholm gick priserna upp med 16,6 procent, och i Kungälv med 11,9 procent.

Den största procentuella nedgången skedde i Strömstad med minus 20,2 procent. Bostadsrättspriserna i Falköping sjönk med 10,4 procent, och i Trollhättan blev snittresultatet för den senaste tremånadersperioden minus 6,2 procent.

Årstakten gällande utvecklingen av bostadsrättspriser i Västra Götalands län ligger nu på plus 2,5 procent.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.


Utvecklingen för bostadsrättspriser i Västra Götalands län i snitt under de tre senaste månaderna:

Källa: Uppdaterad statistik från Svensk Mäklarstatistik den 14 januari 2020

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen