Dyrare att köpa bostadsrätt i Västmanland

/assets/img/mostphotos/x7535728.jpg
Köping. Foto: Mostphotos
 

Enligt uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik har priserna på bostadsrätter i Västmanlands län stigit med i snitt 2,3 procent under de tre senaste månaderna. Störst prisuppgång i länet noterades i kommunen Köping.

Bostadsrättspriserna i Västmanlands län blev 2,3 procent högre i snitt under den senaste tremånadersperioden. Snittpriset per kvadratmeter ligger nu på 19 592 kronor för en bostadsrätt i länet. Det visar resultatet från Svensk Mäklarstatistiks senaste mätning som offentliggjordes den 14 januari i år.

I fyra av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under perioden, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod. Bland dessa noterades den största uppgången i Köpings kommun, där priserna steg med 7,5 procent. 

Den näst största uppgången skedde i Sala, med snittresultatet plus 4,2 procent. I Västerås steg priset för en bostadsrätt med 4,1 procent. Bostadsrättspriserna i kommunen Fagersta blev däremot 4,7 procent lägre.

Årstakten för länet ligger nu på plus 11,4 procent. 

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt.

Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen