Sjunkande bopriser i Västernorrland

/assets/img/mostphotos/34873372-ovik_.jpg
Örnsköldsvik. Foto: Mostphotos
 

Under den senaste tremånadersperioden har priserna på bostadsrätter gått ned med 9,3 procent i Västernorrlands län. Detta enligt Svensk Mäklarstatistik. Störst nedgång under perioden noterades för bostadsrätter i Örnsköldsvik.

Bostadsrättspriserna i Västernorrlands län har sjunkit med 9,3 procent i snitt under de tre senaste månaderna, på riksnivå blev resultatet för perioden plus 1,4 procent. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. 

I fyra av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under perioden, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod. Bland dessa har priserna stigit mest i Härnösand under de tre senaste månaderna, med 3,7 procent. I Timrå noterades en uppgång om en procent, medan bostadsrättspriserna i Örnsköldsvik sjönk med 16,4 procent under samma period. I kommunen Sundsvall var nedgången 1,2 procent. 

På årsbasis ligger nu snittet för utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 5,8 procent, och på riksnivå är snittet plus 3,8 procent. 


Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt.

Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.


Prisutveckling för bostadsrätter i Västernorrlands län under de tre senaste månaderna:   

Källa: Uppdaterad statistik från Svensk Mäklarstatistik den 09 december 2019.   

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen