Billigare att köpa bostadsrätt i Skåne

/assets/img/mostphotos/11882779-naturum-vattenriket.jpg
Kristianstad. Foto: Mostphotos
 

Under de tre senaste månaderna har bostadsrättspriserna i Skåne län sjunkit med i snitt 3,5 procent. Den största nedgången under perioden noterades i Kristianstad. Detta enligt Svensk Mäklarstatistik.

I Skåne län sjönk priserna på bostadsrätter med i snitt 3,5 procent under de tre senaste månaderna, samtidigt som rikssnittet landade på plus 1,4 procent. Det visar den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik. I 16 av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under perioden, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.

Av de kommunerna har priserna för bostadsrätter under de tre senaste månaderna stigit mest i Trelleborg där noteringen blev plus 11,1 procent, tätt följt av Burlöv där priserna gick upp med 11 procent. Den tredje största uppgången noterades i Ängelholm; plus 8,7 procent. 

Den största prisnedgången i länet under perioden, gällande bostadsrätter, återfinns i Kristianstad där priserna sjönk med 18,8 procent. På andra plats hamnade bostadsrätter i Lund med en värdeminskning om 8,3 procent. Den tredje största minskningen uppmättes i Landskrona; minus 7,1 procent. 


Gällande årsbasis ligger snittet för länet nu på plus 5,9 procent, och på plus 3,8 procent för landet i stort.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt.

Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 


Prisutveckling under de tre senaste månaderna på riksnivå och i Skåne län (i bokstavsordning):   

  Källa: Uppdaterad statistik från Svensk Mäklarstatistik den 09 december 2019   

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen