Bopriserna i Västmanland stiger – förutom i Fagersta

/assets/img/mostphotos/5918254-fagersta.jpg
Foto: Mostphotos
 

En ny mätningen från Svensk Mäklarstatistik, för den senaste tremånadersperioden, visar på en positiv prisutveckling för bostadsrätter i Västmanlands län. Men i Fagersta har en kraftig nedgång noterats.

De tre senaste månaderna har priserna för bostadsrätter i Västmanlands län i snitt gått upp med 4,2 procent. Samtidigt ligger rikssnittet för perioden på plus 3,4 procent. Det framgår av nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På årsbasis har bostadsrättspriserna gått upp med fem procent i Västmanland. En stadig uppgång har nu noterats i länet sedan juli i år. I september låg snittpriset för länet på 19 732 kronor per kvadratmeter, för att sedan stiga till 20 125 kronor i oktober.

I fyra av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under perioden, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod. Bland dessa är det i Köping som priserna gått upp mest i snitt, med 8,4 procent. Därefter kommer Västerås med en uppgång om 5,5 procent. På tredje plats hamnar bostadsrätter i Sala, som blivit 2,7 procent dyrare. I den fjärde kommunen, Fagersta, har priserna istället sjunkit med 16,9 procent. 


Sett till årsbasis hamnar snittet för bostadsdrättspriser i Västmanlands län nu på plus fem procent, medan rikssnittet ligger på plus 3,2 procent. 

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.   

Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen