Fler tror på högre bopriser framöver

/assets/img/mostphotos/18241440-panorama-of-stockholm-sweden_.jpg
Stockholm. Foto: Mostphotos
 

En ny Sifo-mätning som gjorts på uppdrag av SBAB visar att hushållens tro på fallande bopriser minskar, både på kortare och längre sikt.

Kantar Sifo har, på uppdrag av banken SBAB, undersökt hur svenska hushåll tror att prisutvecklingen på bostadsmarknaden kommer att se ut framöver. Jämfört med i februari är det nu betydligt färre som tror på en prisnedgång. Det framgår av ett pressmeddelande från SBAB. I undersökningen fick hushållen svara på frågor både om vad de tror om prisutvecklingen ett år framåt och på tre års sikt. I bägge fallen var det fler som svarade att de tror på stigande priser i denna mätning, jämfört med i februari. En trolig orsak till resultatet uppges vara en minskad oro för räntehöjningar.

Underlaget bestod av 1 100 hushåll som äger sin bostad, vilka tillfrågats om vad de tror om prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Resultaten presenterades i tabellform i pressmeddelandet. På frågan om hur priserna kommer att utvecklas under det närmaste året, svarade 37 procent att priserna troligen stiger med upp till fem procent. I februari var andelen 32 procent. De som trodde på fallande priser minskade från 15 procent i februari ned till sju procent i denna mätning.

Och på tre års sikt svarade 46 procent av hushållen att priserna kommer stiga med upp till tio procent, jämfört med 42 procent i februari. Sex procent svarade att de tror på fallande priser under denna period. I februari var siffran tio procent.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen