Svag uppgång för bopriser i landet

/assets/img/mostphotos/6362127-panoramic-aerial-view-of-malmo-sweden.jpg
Malmö. Foto: Mostphotos
 

I mars tog prisutvecklingen för bostadsrätter på riksnivå en positiv riktning. Utvecklingen i de tre storstäderna gick också framåt, förutom i Centrala Malmö där marknaden tappade två procent. Detta enligt Svensk Mäklarstatistiks senaste siffror.

Förra månaden gick priserna på bostadsrätter upp med en procent, om man ser till snittet för landet. I Stor-Stockholm och Stor-Malmö noterades en uppgång om en procent. För Centrala Göteborg blev utfallet också positivt, från minus en procent i februari upp till noll under mars. I Stor-Göteborg förblev snittet oförändrat, så även i Centrala Stockholm. Utvecklingen för Centrala Malmö var negativ, från plus två i februari, ned till noll förra månaden.

Sett till årstakten hamnade rikssnittet på noll, och i Stor-Malmö på plus tre procent, medan siffran för de centrala delarna av staden landade på plus fem. För Stor-Stockholm blev årsresultatet minus en procent, och för Centrala Göteborg plus en. I Stor-Göteborg och Centrala Stockholm förblev utvecklingen oförändrad.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen