Fortsatt nedgång för SEB:s Boprisindikator

/assets/img/bilder_nyheter/seb_arenastaden.png
Pressbild SEB, Arenastaden
 

Det är nu tredje månaden i rad som SEB:s Boprisindikator minskar. Och nedgången är fortfarande störst i Stockholm.

Enligt SEB:s undersökning Boprisindikatorn är det fler och fler som tror på lägre bostadspriser i landet. I november låg indikatorn på 13 och nu är den nere på 10. I den senaste mätningen svarade 41 procent av de tillfrågade hushållen att de tror på högre bopriser under 2019, en nedgång med tre procentenheter jämfört med noteringen i november. Den andel som svarade att de tror på lägre priser nästa år förblev oförändrad på 31 procent, medan den som tror på ett oförändrat läge ökade med tre procentenheter till 21 procent.

För Stockholms del sjönk Boprisindikatorn från minus fyra i november ned till minus åtta i december, vilket innebär att huvudstaden fortsätter att ha den lägsta siffran i landet. Resterande delar av Sverige ligger i ett spann mellan tio och 23. Endast i Svealand har indikatorn vänt uppåt i december, då utan Stockholm inräknat.

I Boprisindikatorn definieras skillnaden mellan den andel som tror på stigande priser, och den som tror på fallande. Resultatet på regional nivå redovisas som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Undersökningen genomförs av Demoskop, på uppdrag av banken SEB. För december gjordes den under perioden 27 november till fjärde december och baserades på 1 000 intervjuer.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen