Minskad bruttomarginal på bolån för bankerna

Det första kvartalet i år sjönk bankernas bruttomarginal på bolån, enligt ny statistik från Finansinspektionen. Jämfört med samma period ifjol är marginalen nu högre, samtidigt som den är mindre än under kvartal ett 2019.

Nya EU-regler öppnar upp för gröna bolån

EU har ändrat sina krav för vilka fastigheter som räknas som hållbara. Tack vare detta räknas nu 15 procent av Sveriges byggnader in i den kategorin, vilket leder till en större marknad för gröna bolån. Detta rapporterar Dagens industri.

Många hushåll höjer bolånet för att renovera

Det är många som höjer sitt bolån för att kunna genomföra renoveringar i hemmet. En ny undersökning visar att var fjärde hushåll i åldrarna 25–65 har belånat sin bostad för att renovera. Detta enligt Dagens industri.


Sida 5 av 11 (102 artiklar)

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen