Regeringen positiv till FI:s förslag om nya bolåneregler

I en debattartikel framförde Finansinspektionen (FI) nyligen att det är oskäligt dyrt att säga upp bundna bolån i förtid och att regeringen borde ta fram nya regler för detta. Enligt SVT har regeringen nu uttalat sig i frågan och verkar positiv till förslaget.

Flera banker höjer räntorna för bundna bolån

Sedan i onsdags förra veckan har nu fyra större banker valt att höja sina listräntor för bundna bolån. En av aktörerna har även justerat upp räntan för rörliga lån. Detta enligt information från berörda banker.

KI: Förväntningar om högre boräntor oroar hushållen

Många svenska hushåll känner oro för ekonomin framöver, både för egen del och för utvecklingen på nationell nivå. Ett av skälen till det ska vara förväntningar om högre bolåneräntor. Det framgår av en ny rapport från Konjunkturinstitutet (KI).

SBAB höjer boräntorna igen

I februari aviserade banken SBAB om två boräntehöjningar och nu har det blivit dags igen. Från och med den 21 mars höjer banken listräntorna för bolån oavsett bindningstid. Detta enligt ett pressmeddelande.

FI: För dyrt att säga upp bundna bolån i förtid

Att säga upp bundna bolån i förtid kan vara dyrt, samtidigt som banker ersätts för kostnader de inte har. Finansinspektionen (FI) vill därför att regeringen ser över reglerna som styr detta. Det framför FI:s generaldirektör Erik Thedéen i en debattartikel i Expressen.

Dom i mål om bolånebluff

Ett mål rörande grova bolånebedrägerier har nyligen avgjorts i Stockholms tingsrätt. Totalt bedömdes sju av åtta tilltalade vara skyldiga till brott, varav fem har dömts till fängelse i mellan fem och 1,5 år. Detta enligt ett pressmeddelande från tingsrätten.


Sida 2 av 11 (102 artiklar)

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen