Bluestep Bank: Fler vill använda bolån för att lösa krediter

/assets/img/foto-andrey-popov.png
Foto: Andrey Popov / Mostphotos
 

Under årets andra kvartal fick Bluestep Bank in dubbelt så många ansökningar om att lösa krediter med bolån, som under samma månader ifjol. Det visar ny statistik från bolåneaktören.

Antalet ansökningar till Bluestep Bank om att lösa krediter med hjälp av bolån har ökat betydligt i år. Andra kvartalet 2022 fick bolåneaktören in dubbelt så många ansökningar om detta som under samma period ifjol.

Bluestep Banks bolånechef Sarmad Jawady. Pressbild Bluestep Bank Bluestep Banks bolånechef Sarmad Jawady. Pressbild Bluestep Bank

– Vi ser att det tuffare ekonomiska klimatet som råder skapar osäkerhet hos människor. När fler och fler får det tuffare ekonomiskt så ökar även den andel som exkluderas från den traditionella banksektorn. Vi vet sedan tidigare att behovet av personligt anpassade lån har ökat, säger Bluestep Banks bolånechef Sarmad Jawady i ett pressmeddelande.

Av de som tar ett bolån hos bolaget är det ungefär hälften som använder detta för att samla ihop dyra smålån och krediter, i syfte att sänka sina sammanlagda räntekostnader.

I våras släppte Bluestep Bank rapporten “Bolånekompassen 2022” vilken bygger på en undersökning som genomförts av analysföretaget Axiom Insight. Den visar att över en fjärdedel av konsumenterna upplever att de blivit bortsorterade av traditionella banker i samband med att de ansökt om lån. 

De vanligaste anledningarna till att konsumenter blivit bortsorterade är, enligt svaren från de tillfrågade, att informationen kring lån är svår att förstå (20 procent) och att de saknat fast anställning (16 procent).

Bland företagarna och heltidsstudenterna uppgav 43 procent i respektive grupp att de upplevt sig ha blivit bortsorterade när de ansökt om lån hos traditionella banker. Undersökningen visar också att singelhushåll med barn oftare upplevt sig som bortsorterade än samboende med barn, 46 procent jämfört med 33 procent. 

Samtidigt uppgav 53 procent av de tillfrågade att de saknar eller har begränsade möjligheter att påverka sin privatekonomi, och 36 procent känner inte att de skulle vara en prioriterad kund hos banker. Vidare svarade endast 22 procent att de tror sig ha möjlighet att spara ihop till en kontantinsats på egen hand.

Enligt rapporten har 13 procent av svenskarna vid något tillfälle nekats bolån. De har då löst situationen genom att exempelvis köpa ett svartkontrakt (åtta procent), ta ett blancolån eller bo kvar i sin “mindre önskvärda” bostad. Omkring en femtedel ska också ha fått sämre ekonomi till följd av att de nekats bolån.

På frågan om vad som skulle öka känslan av inkludering hos banker svarade runt 25 procent ett mer “personligt bemötande”. Nästan lika många efterfrågade lån anpassade efter deras livssituation.
– I tider då oron för ekonomin växer i takt med räntor och inflation så blir det än viktigare för människor att känna att man har ekonomiska möjligheter hos sin bank. Alla banker har ett viktigt ansvar att se till varje individs möjligheter att klara ett bolån på sikt och inte slentrianmässigt avfärda vissa grupper, fortsätter Sarmad Jawady.

Undersökningen ska ha genomförts under perioden 7-8 februari 2022, där 1 009 slumpmässigt utvalda personer från 18 år och uppåt fått svara på frågor om deras privatekonomi och bolån. Resultaten uppges vara statistiskt säkerställda att representera allmänheten i Sverige.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen