Ytterligare boräntehöjning hos SBAB

/assets/img/ritning-sbab-1580829813.jpg
Foto: Linda Myrin
 

Banken SBAB höjer från och med idag sina listräntor för bolån, oavsett bindningstid. Uppjusteringarna ligger i ett intervall mellan 0,10–0,30 procentenheter. Föregående höjning aviserades en 22 april i år.

Idag, den fjärde maj, höjs SBAB:s listräntor för samtliga bolån. Den största uppjusteringen görs för bolån bundna på ett år där räntan ökar med 0,30 procentenheter. Samtidigt blir räntan för rörliga bolån 0,25 procentenheter högre.  

Det är sjätte gången i år som banken aviserar om boräntehöjning, föregående besked gavs den 22 april i år.

Enligt bankens presschef Douglas Norström är det fortsatt stigande upplåningskostnader som ligger bakom dagens höjning.
– Det är en följd av fortsatt stigande upplåningskostnader. Stiger de så måste vi, i likhet med andra banker, i allmänhet också justera våra bolåneräntor, säger han i en kommentar till Bostadsrättsnytt. 

Hur motiverar ni nivån på höjningen av räntan för rörliga bolån?
– Vad gäller just den rörliga räntan så brukar den stå i förhållande till reporäntan som ju idag höjdes av Riksbanken, svarar Douglas Norström.

Listräntor för bolån hos SBAB fr o m 220504:

Källa: SBAB

Den lägsta möjliga bolåneränta som banken erbjuder avser Grönt bolån (bostäder med energiklass A eller B) med tre års bindningstid och en belåningsgrad om max 70 procent, lägst 4,5 miljoner kronor. För denna typ av lån på bostäder ges ytterligare ränterabatt om 0,10 procent. För energiklass C ges en ränterabatt om 0,05 procent.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen