Läget på bolånemarknaden: Storbankernas resultat varierar

/assets/img/img_1024.JPG
Utanför Swedbanks kontor i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Konkurrensen på bolånemarknaden är hård och för två av landets storbanker understeg andelen nyutlåning i juni storleken på deras marknadsandelar, samtidigt som det omvända gällde för de resterande två. Det rapporterar Di.

Tidningen Dagens industri (Di) har tittat närmare på hur läget ser ut på bolånemarknaden i landet. Sedan augusti 2020 har en stegvis ökning i tillväxttakten för svenska bolån noterats. Detta till följd av en rejäl prisuppgång på bostäder det senaste året. I juni i år låg tillväxttakten på 6,2 procent.

När det kommer till storbankernas andelar på bolånemarknaden i juni syns en inbromsning för två av dem inom nyutlåning. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) som Di tagit del av.

I juni uppgick Handelsbankens del av de nya bolånen till 17 procent, medan bankens marknadsandel landade på nära 22 procent. För Swedbanks del blev andelen inom nyutlåning 16 procent jämfört med deras marknadsandel om 23 procent.

En del av förklaringen till utvecklingen uppges vara att fler och fler mindre bolånegivare utmanar giganterna på marknaden, vilket gjort att konkurrensen om kunderna hårdnat.

Samtidigt som nyutlåningen minskade hos två av storbankerna under perioden, ökade den hos resterande två. Nordea tog nära 15 procent av nyutlåningen och en marknadsandel på 13,6 procent. Hos SEB tecknades 16,5 procent av de nya bolånen i landet och bankens marknadsandel i juni 2021 uppgår till 13,9 procent. 

Efter storbankerna var det SBAB som tog störst andel av nyutlåningen; 9,6 procent jämfört med en marknadsandel på 8,6 procent. Därefter kommer Länsförsäkringar med en andel om 7,8 procent av de nya bolån som tecknades förra månaden, medan deras marknadsandel landade på 7,1 procent.

Danske Bank, med en marknadsandel på 3,7 procent, ska ha tagit under en procent av nyutlåningen under månaden. 

Totalt uppgick bolånestocken i juni till 3 759 miljarder kronor, enligt Di:s rapportering.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen