Minskad tillväxttakt för bolån

/assets/img/mostphotos/1761286-stockholm.jpg
Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Den årliga tillväxttakten för hushållens bostadslån låg på 5,9 procent under oktober, en minskning jämfört med månaden innan. Det framgår av ny statistik från SCB.

Ny finansmarknadsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) minskat, från 5,9 procent i september ned till 5,8 procent under oktober. Kategorin bolån stod för 82 procent av MFI:s totala utlåning, och den årliga tillväxttakten där var 5,9 procent i oktober. Bolånen uppgick till 3 258 miljarder kronor, en ökning med 14 miljarder kronor jämfört med september.

Bolåneräntan blev också lägre. För nya avtal var den i snitt 1,47 procent under oktober, en minskning med 0,02 procentenheter sedan september. 

Den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag, till exempel bostadsrättsföreningar, var under oktober 7,7 procent, vilket är 0,6 procentenheter högre än i september. Sammanlagt lånade MFI:s ut 2 305 miljarder kronor till den typen av företag under perioden.

Den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag var flerbostadshus. Lån tagna av bostadsrättsföreningar uppgick till 480 miljarder kronor under oktober. 

Tillägg: Enligt Riksbankens definition innefattar monetära finansinstitut till exempel banker, bostadsinstitut och finansbolag. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen