Lagändring om stärkt minoritetsskydd i brf:er

/assets/img/24795567-riksdagshuset.jpg
Riksdagshuset i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Vid årsskiftet trädde en ny lagändring i kraft om stärkt minoritetsskydd i bostadsrättsföreningar. Det står att läsa i ett blogginlägg från HSB.

Första januari i år trädde en ny lagändring i kraft som ger starkare minoritetsskydd i bostadsrättsföreningar. Det skriver kooperativa bostadsföretaget HSB i ett blogginlägg.

Av riksdagens beslut i frågan framgår att tanken med lagändringen bland annat är “att göra det svårare för styrelser att motarbeta minoritetens rätt till en oberoende granskning av verksamheten”.

Bland annat innebär lagändringen att en tiondel av de röstberättigade i en brf kan ansöka om att föreningen granskas via Bolagsverket, utan att frågan först behandlas på en föreningsstämma. Enligt ett pressmeddelande från juni 2020, med Justitiedepartementet som avsändare, är det sådant som tidigare utförd förvaltning, räkenskaper, eller vissa åtgärder och förhållanden i föreningen, som kan bli föremål för granskning. 

I lagrådsremissen som ligger till grund för lagändringen finns informationen att den som ansökt om att Bolagsverket ska utse en särskild granskare, i undantagsfall kan bli ersättningsskyldig för föreningens kostnader för den särskilda granskaren. Tanken med det är att det ska motverka att särskild granskning används som ett påtryckningsmedel mot föreningen, i fall då en granskning är “uppenbart obehövlig”.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen