Mark-tvist mellan två brf:er har avgjorts i MÖD

Efter att ett servitutsavtal för markanvändning ogiltigförklarats uppstod en tvist mellan avtalsparterna, tillika två bostadsrättsföreningar, om vad som skulle få ske på det tidigare servitutsområdet. Nu har frågan avgjorts i mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

Stormöte hölls om bostadskrisen

Till följd av det avstannade bostadsbyggandet har ett krismöte på bostadsminister Andreas Carlsons (KD) initiativ hållits. Där lyftes bland annat förslag som slopat amorteringskrav, enligt Dagens Nyheter.

FI säger nej till ny amorteringspaus

I samband med offentliggörandet av en ny utredning från Finansinspektionens (FI) kopplad till amorteringskravet, konstaterade myndighetens generaldirektör Daniel Barr att det inte är aktuellt att införa någon tillfällig amorteringspaus i dagsläget. Det rapporterar SvD.


Sida 8 av 201 (2006 artiklar)

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen