Endast varannan planerad bostad i Stockholm byggs

Bostadsbristen är akut i Stockholm, men samtidigt byggs det för lite för att mätta den stora efterfrågan som finns. Under 2019 har 10 000 bostäder projekterats, men endast hälften av dessa kommer att byggas. Detta rapporterar Dagens Nyheter (DN).

Frågan om rörligt eller bundet bolån delar experterna

När räntan senast sänktes av den Europeiska centralbanken blev pressen större på Riksbanken. Flera experter är eniga i tron på att Riksbanken får svårt att höja räntan, men är oense om vad detta innebär för bolånen. Detta skriver Svenska Dagbladet (SvD).

Moderaterna föreslår att bolånetaket höjs

För att hjälpa unga att komma in på bostadsmarknaden vill Moderaterna att kravet på kontantinsatsen sänks och att bolånetaket höjs. Dock tror experter att det krävs mer för att lösa boendesituationen för de unga. Detta skriver Svenska Dagbladet (SvD).

Var femte brf i Stockholm sparar för lite

I Stockholm sparar var femte bostadsrättsförening för lite pengar på grund av att de har en lägre månadsavgift än vad som egentligen är rimligt. En undersökning från HSB Stockholm visar att den genomsnittliga bostadsrättsföreningen dock mår bra, men att riskerna har ökat de senaste åren.


Sida 195 av 229 (2283 artiklar)

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen